Πώς η στάση της Google απέναντι στο Https επηρεάζει το seo

Οι νέες στάσεις της Google ως προς το Https επιφέρουν αλλαγές και στο Seo ,οι οποίες αντιμετωπίζονται σαν σημεία κατάταξης και αξίζουν να σημειωθούν.

  1. Η Google δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και απεχθάνεται τα spam. Για αυτόν το λόγο υποστηρίζει και επιλέγει τo Https πρωτόκολλο επικοινωνίας. Η κατάληξη "s " υποδηλώνει την ασφάλεια(secure) και σημαίνει ότι ο server χρησιμοποιεί SSL ή TLS πρωτόκολλο ασφαλείας. Μέσω αυτών των πρωτοκόλλων τα κρυπτογραφημένα δεδομένα μεταφέρονται με ασφάλεια με τη βοήθεια ενός session προσφέροντας αξιοπιστία και αυξημένη ασφάλεια.
  2. Τα sites που χρησιμοποιούν SSL/TLSπρωτόκολλα ανεβαίνουν στην κατάταξη στις  μηχανές αναζήτησης όπως φαίνεται και στο παράδειγμα: Εάν πληκτρολογήσετε στο Google“conversion optimization software” σας βγάζει τα παρακάτω αποτελέσματα όπου τα 2 πρώτα έχουν https και ακολουθούν τα υπόλοιπα.

  3. Η συμπεριφορά του χρήστη μπορεί να έχει επιπτώσεις στην κατάταξή σας. Η Google υποδεικνύοντας ποιά site παρέχουν ασφάλεια και ποιά όχι μπορεί να επηρεάσουν τους χρήστες στην επιλογή τους, έτσι με βάση αυτή την πληροφορία χρήστες που επιζητούν την ασφάλεια επιλέγουν site με https.
  4. Εάν έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε βελτίωση του περιεχομένου της σελίδας σας και βελτίωση της ασφάλειας που παρέχει, προτιμήστε να βελτιώσετε το περιεχόμενό της. Την Google φυσικά και την ενδιαφέρει το επίπεδο ασφαλείας που παρέχετε αλλά  αν το περιεχόμενο δεν είναι ποιοτικό τότε "πέφτει" στη σειρά κατάταξης.
  5. Όσο γρηγορότερα τόσο το καλύτερο να γίνει η αλλαγή σε https γιατί δεν γνωρίζουμε πότε η Google θα ενσωματώσει στους αλγόριθμούς της την παράμετρο αυτή. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι πως θέλει να δώσει κρατά τους χρήστες ασφαλής στο διαδίκτυο.
  6. Για την Google δεν παίζει σημαντικό ρόλο η επιβράδυνση της ταχύτητας του site σας, εφόσον έχετε εισάγει κάποιο πρωτόκολλο ασφαλείας, αρκεί να μην είναι πολύ μεγάλη. Για παράδειγμα ένα TLS handshake έχει περισσότερα νέα επίπεδα μεταφοράς κατά την ανταλλαγή δεδομένων (όπως φαίνεται στο σχήμα) αλλά ο χρόνος καθυστέρησης είναι χιλιοστά του δευτερολέπτου οπότε θα προτιμηθεί από ένα site που είναι γρηγορότερο αλλά δεν παρέχει καμία μορφή ασφάλειας.
  7. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ελέγξετε την ασφάλεια του site σας SSL Server Test from Qualys .Το μόνο που κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε το domain name σας και στη συνέχεια εμφανίζονται τα αποτελέσματά σας. Σε περίπτωση που η βαθμολογία είναι κάτω από το C τότε η ασφάλεια του site  δεν είναι ικανοποιητική και ίσως να μην προτιμηθεί από την Google.
  8. Κρατήστε σε σειρά τα Url σας. Προσθέτοντας το χαρακτηριστικό "s " αλλάζει όλο το url και πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τις ανακατευθύνσεις προκειμένου να χαρτογραφηθούν τα url εκείνα που δεν είναι https.