Όροι Χρήσης & Ιδιωτικό Απόρρητο

Η netikon είναι μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που συλλέγονται σε αυτή την ιστοσελίδα (netikon.gr). Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν θα μοιράζονται ή ενοικιάζονται σε τρίτους κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που καταγράφεται στη παρούσα δήλωση. Συλλέγουμε στοιχεία και πληροφορίες σε διαφορετικά σημεία της ιστοσελίδας.

Cookies
Ένα cookie είναι μια σειρά από παράμετροι που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του χρήστη και περιλαμβάνει επιλεγμένη πληροφόρηση σχετικά με τις επισκέψεις του χρήστη στην Ιστοσελίδα. Ένα cookie μπορεί να συγκρατεί προτιμήσεις όπως επιλογή γλώσσας, όνομα χρήστη ή άλλες παρόμοιες πληροφορίες που αντίθετα θα απαιτούσαν συχνές υποβολές από τον χρήστη. Η χρήση ενός cookie δεν μπορεί με κανένα τρόπο να οδηγήσει σε ταυτοποίηση προσωπικής πληροφόρησης κατά τον χρόνο επίσκεψης της Ιστοσελίδας μας.

Κοινοποίηση Στοιχείων
Δεν πρόκειται να κοινοποιήσουμε συγκεντρωτική δημογραφική πληροφόρηση με κανένα τρίτο μέρος.

Φάκελοι Καταχωρήσεων (Log files)
Χρησιμοποιούμε διευθύνεις IP για την ανάλυση τάσεων χρήσης Ιστού, διαχείρισης της ιστοσελίδας, παρακολούθησης ενδεχόμενης παράνομης δραστηριότητας χρηστών και συγκέντρωσης ευρείας δημογραφικής πληροφόρησης (χώρα προέλευσης) για συγκεντρωτική χρήση. Οι διευθύνσεις IP δεν είναι συνδεδεμένες με πληροφόρηση ιδιωτικής ταυτοποίησης.

Σύνδεσμοι (Links)
Αυτή η ιστοσελίδα εμπεριέχει συνδέσμους (links) με άλλες ιστοσελίδες.  Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε την ευθύνη για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Εμπορικά σήματα και λογότυπα (logos)
Όλα τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στις σελίδες του site είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων εταιριών.

Επικοινωνία
Για λόγους όπως βελτίωσης της προσωποποίησης των υπηρεσιών μας και διατήρησης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε ορισμένες μορφές πληροφόρησης, όπως ηλεκτρονικά μηνύματα και επιστολές όταν συναλλάσσεστε μαζί μας. Επιπρόσθετα, αν άλλοι χρήστες μας επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με τις δραστηριότητες σας στην ιστοσελίδα μας πιθανόν να αποθηκεύσουμε αυτή τη πληροφόρηση σε ένα φάκελο για την δική σας χρήση.

Ασφάλεια
Λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δεδομένων των χρηστών μας. Όταν χρήστες υποβάλουν προσωπική πληροφόρηση μέσω της Ιστοσελίδας, η πληροφόρησης σας προστατεύεται online και offline.

Γνωστοποίηση Αλλαγών
Σε περίπτωση κατά την οποία αποφασίσουμε να κάνουμε αλλαγές στην πολιτική μας απορρήτου, θα γνωστοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας για την ενημέρωση σας. Ανά πάσα στιγμή, οι χρήστες του δικτυακού τόπου netikon.gr πρέπει να γνωρίζουν ποια πληροφόρηση συγκεντρώνουμε, πως την χρησιμοποιούμε και κάτω από ποιες συνθήκες. Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να αλλάξουμε την όποια πληροφορία βρίσκεται στο δικτυακό μας τόπο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.