Βασικές γνώσεις για υψηλότερη κατάταξη ιστοσελίδας στο Google

Αρχικά πρέπει να επιλεχθεί η πιο σημαντική σελίδα που θέλουμε να ανέβει στην κατάταξη έτσι πρέπει να αποφασίσουμε που θέλουμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση π.χ σε ένα συγκεκριμένο προϊόν-υπηρεσία,  σε μια γενικότερη κατηγορία προϊόντος, την αρχική σελίδα κτλ.

Google Keyword Planner
Στη συνέχεια βασικό ρόλο παίζουν οι λέξεις-κλειδιά που αντιπροσωπεύουν την σελίδα. Ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη δυνατή επιλογή και χρησιμοποίηση λέξεων-κλειδιών είναι το Google Keyword Planner.  Προσφέρει στατιστικά στοιχεία όπως τα προβλεπόμενα κλικ που μπορεί να κερδίσει η κάθε λέξη-κλειδί , καθώς και τον όγκο των αναζητήσεων, με σκοπό την διευκόλυνση στην επιλογή της καταλληλότερης . Επίσης παρέχει έρευνα για τις λέξεις-κλειδιά και ιδέες ώστε να βρεθεί ο καλύτερος συνδυασμός με βάση τους όρους σχετικά με το προϊόν. To Google Keyword Planner έχει τους εξής τρόπους  χρήσης:

  1. Αρχικά στην  περίπτωση μίας νέας καμπάνιας υπάρχει αναζήτηση νέων ιδεών για λέξεις-κλειδιά με σκοπό να αποφευχθεί ο υψηλός όγκος αναζητήσεων.    Με την εισαγωγή μίας λέξης-κλειδί εμφανίζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα    για τον όγκο των αναζητήσεων, τα προβλεπόμενα κλικ και το κόστος  τους.
  2. Πολλαπλασιάζοντας δύο ή περισσότερες λίστες λέξεων-κλειδιών εξοικονομείται χρόνος και έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση στατιστικών στοιχείων  ιστορικού και κλικ που πρόκειται να προκύψουν.

Τίτλος
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στον τίτλο της ιστοσελίδας, ο οποίος πρέπει να περιέχει την λέξη-κλειδί και στην συνέχεια το όνομα της εταιρίας κατά προτίμηση χωρίς την επέκταση (πχ  .com). Στα σύμβολα προτιμάται το | από την παύλα - .   Το όριο χαρακτήρων στους τίτλους είναι 55 και καλό είναι να χρησιμοποιηθούν εμπλουτίζοντάς τους είτε με μια φράση που χρησιμοποιούν οι χρήστες και τους είναι οικεία, είτε με μια προσφορά που θα τους τραβήξει το ενδιαφέρον (πχ  δωρεάν μεταφορικά).

Περιγραφή
Στον υπότιτλο του αποτελέσματος γίνεται περιγραφή της  ιστοσελίδας με περισσότερες λέξεις (έως 150 χαρακτήρες) περιέχοντας και λέξεις κλειδιά, ώστε να υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για να υπάρχει προσέλκυση επισκεπτών.

Url
Το url της ιστοσελίδας φροντίστε να είναι καθαρό και σύντομο, χωρίς περιττούς χαρακτήρες και προτιμήστε greeklish γραφή.

Κείμενο Σελίδας
Το κείμενο της σελίδας είναι βασικό συστατικό και προτείνεται να χρησιμοποιούνται το λιγότερο 300 λέξεις διότι αποτελούν το ιδανικό μέγεθος για τους αλγορίθμους της Google. Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται οι λέξεις κλειδιά και μερικές από αυτές να είναι bold.

Φωτογραφίες
Οι φωτογραφίες αποτελούν bonus στο κείμενο της ιστοσελίδας , το οποίο αυξάνεται όταν εμπεριέχονται οι λέξεις-κλειδιά με την μορφή του εναλλακτικού κείμενου της φωτογραφίας ALT.

Social Media
Επιτρέποντας στους επισκέπτες να διαμοιραστούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, μετρά θετικά στην Google και όσο περισσότερα είναι τα like και τα share αντίστοιχα τόσο περισσότερη προσοχή  δίνει και η Google.

Links
Χρησιμοποιώντας εξωτερικά Links εδραιώνεται η εμπιστοσύνη σε μηχανές αναζήτησης και σε πελάτες. Όσο αφορά στα εσωτερικά links μπορεί να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά μενού με παρόμοια προϊόντα και στα εξωτερικά μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι με παρόμοιο υλικό.

Εμφάνιση και Ταχύτητα
Η ιστοσελίδα οφείλει να είναι ευπαρουσίαστη ώστε να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες και να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα απόκρισης. Μέσω του pingdom.com υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθεί η ταχύτητα και εάν ξεπερνά τα 5 δευτερόλεπτα τότε πρέπει να ενημερωθεί ο developer και να σημειωθούν οι αντίστοιχες βελτιώσεις ώστε ο χρόνος απόκρισης να μειωθεί στο επιθυμητό όριο.